Het sombere voorspel van een wereldwijd conflict; Stan van Houcke en Kees van der Pijl

SERVER VIPDOWNLOAD VIDEO
TRIGGERWARNING; Dit gesprek kan politiek, of maatschappelijk incorrecte inhoud bevatten die onbedoeld angst, onzekerheid of woede oproepen. Wij beroepen ons hierop, bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen.

[Dit gesprek is geadopteerd door M.P.J. Poelen te Groesbeek]

Wat is er aan de hand in Europa dat wij Amerika slaafs volgen in een uitzichtloos conflict met Rusland?

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13.

Na de val van de muur had Amerika geopolitiek geen tegenstanders meer. Het Amerikaans geïnspireerde kapitalisme had het communisme overwonnen, dacht men. De geopolitieke overheersing van Amerika was een feit. Het tegendeel blijkt waar. De economie in Amerika is al decennia in verval. Ondanks Trumps inspanningen leeft meer dan 40 miljoen van de Amerikaanse bevolking onder de armoedegrens. 30% kan net haar hoofd boven water houden. Wat moet er met die onderliggende klasse gebeuren? Het opkalefateren van de Amerikaanse productie is volgens Van der Pijl gedoemd te mislukken. De technologische infrastructuur en het menselijk kapitaal van de industrie bestaat niet meer. Het is een illusie dat Amerika met haar handelsbelemmeringen een antwoord geeft op het zich sterk ontwikkelden industriële complex van o.a. China. Bovendien zijn de scheuren in de oude Atlantische verhoudingen door de handelsoorlog van Trump duidelijk zichtbaar.

Paralel aan de deze geopolitieke ontwikkelingen is er in Amerika inmiddels een doctrine ontwikkeld om sociale onrust onder gemarginaliseerde bevolkingsgroepen verder te onderdrukken. Door deze groepen actief te provoceren tot geweld legitimeert de Amerikaanse overheid haar repressie.

De geschiedenis toont ons het sombere voorspel voor een aankomende Wereldoorlog.
Nieuws - tacoyo, Rekenkamer: soms oneigenlijke druk op Rotterdamse , ELAN, infostar.tistory.,
Page: homsombath, get sober, get some, hit somebody, homsombath name, homsombath facebook, heat sometimes doesn\u0027t come on, get some candy, get some guns and ammo, hit someone, hit someone offline, get some fitness, get some help, get some guns, hit something, get some rest, hit somebody warren zevon, hit someone up meaning, get some chevelle, hit some snag, hit somebody lyrics, hit someone meaning, hit someone up, hit somebody up,
Loading...

Related videos

Loading...